เอกสารใบรับรอง
teawpiglet55, pomsmith1989,

ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์

สถิติการเข้าชม

บริษัท ไทย รับเบอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ไทย รับเบอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2559 โดยทางบริษัทเราได้ศึกษาและเล็งเห็นว่าประเทศไทยเรานั้น เป็นประเทศที่มีการปลูกยางพารามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศอินโดนีเซีย โดยประเทศไทยเราจะนิยมปลูกต้นยางพารากันมากในบริเวณทางภาคใต้ของประเทศ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสม ทำให้ได้ผลผลิตน้ำยางพาราจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นน้ำยางพาราที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกอีกด้วยประเทศไทยได้มีการส่งออกน้ำยางพารามากเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียนและของโลก โดยมีคู่แข่ง คือ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย นับได้ว่ายางพาราส่วนใหญ่ที่ใช้กันบนโลกนั้นมาจากผลิตจากประเทศไทย ซึ่งได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก

แต่ในสถานการณ์ของน้ำยางพาราไทยในช่วงที่ผ่านๆ มานั้น มีราคาที่ค่อนข้างตกต่ำ เนื่องจากเกษตรได้มีการปลูกกันมากขึ้น ทำให้มีผลผลิตออกมาล้นตลาด ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้รับความเดือนร้อนกันมาก ทางบริษัท ไทย รับเบอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด จึงมีจะมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา และจัดจำหน่าย ภายใต้แบนด์ ไทยพารา โกลฟ โดยเราได้เป็นตัวแทนสื่อกลางตรงจากโรงงานผู้ผลิต สู่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยทางบริษัทเราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระจายสินค้าของคนไทย ไปสู่ผู้ประชาชนผู้ใช้สินค้าทั่วโลก